امروز: یکشنبه 6 اسفند 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پاورپوینت حسابداری اوراق مشارکت 9,000 دانلود
پاورپوینت تیم و گروه 12,000 دانلود
پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 9,000 دانلود
وضعیت حقوقی قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی 27,000 دانلود
بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی 22,000 دانلود
مبانی نظری وقف در نظام آموزشی 24,000 دانلود
مبانی نظری وقف 19,000 دانلود
مبانی نظری تعهد سازمانی 33,000 دانلود
مبانی نظری سرقت 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی 29,000 دانلود
بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی 12,000 دانلود
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه 9,000 دانلود
پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس پور با عنوان مزایای کارکنان 7,000 دانلود
پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی 7,000 دانلود
پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن 7,000 دانلود
بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن 165,000 دانلود
مبانی نظری بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن 55,000 دانلود
پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن 35,000 دانلود
مدلهای مدیریت دانش و بررسی نقش عوامل مختلف در الگوهای آن 49,000 دانلود
تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع 37,000 دانلود
مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری شرطی و غیرشرطی 17,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری 17,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 26,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی کارکنان 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی 22,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 27,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های مردم نهاد 21,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری مدیران 22,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های عملکردی بیمارستان 19,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد و کارایی اطلاعاتی 18,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد و کارایی مدیریت 19,000 دانلود
کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم 7,000 دانلود
ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت نوشته واندا والاس در قالب فایل پاورپوینت مرتبط با درس حسابرسی پیشرفته 12,500 دانلود
کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم 7,000 دانلود
ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت نوشته واندا والاس در قالب فایل پاورپوینت مرتبط با درس حسابرسی پیشرفته 12,500 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت جامع 24,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر 22,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی 24,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 29,000 دانلود
مبانی نظری ویژگیهای شغلی 18,000 دانلود
مبانی نظری رابطه تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی 39,000 دانلود