تکمیل فرم خرید
نام فایل

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

قیمت 145,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >